[BẬT MÍ] TẦN SUẤT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường,  số hiệu VIMCERTS 222 (Cấp lần 3). Lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận: Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước biển; Khí: Không khí xung quanh, khí thải; Đất; Bùn; Trầm tích; Chất thải.

Quan trắc môi trường lao động có bắt buộc không?

Quan trắc môi trường lao động được quy định tại:

  • Thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ y tê về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động”.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm đinh kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn; vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Theo đó, Mọi cơ sở lao động đều phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Trách nhiệm của tổ chức về hoạt động đo kiểm môi trường lao động?

Trích từ Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

  • Cập nhật Hồ sơ vệ sinh lao động về nội dung liên quan đến yếu tố có hại cần thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.
  • Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo Sở Y Tế (nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc) về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

1. Tần suất thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động?

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ ít nhất 01 năm/ 1 lần.

2. Các yếu tố có hại

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH

Địa chỉ: Số 172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, t Bắc Ninh, Việt Nam

Hotline: 0988.411.115 – 0869.841.118

Email: etech@moitruongetech.vn

Website: www.moitruongetech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }