Category Archives: Huấn luyện an toàn

Tần suất kiểm tra thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và bể nước đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Lửa là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nhờ có lửa mà con người đã có thể dần tiến hóa thành sinh vật bậc cao tồn tại trên trái đất. Lửa có thể kiến tạo sự sống nhưng cũng có thể đem lại sức công phá kinh hoàng, […]

THEO THÔNG TƯ 29/2021/TT-BLĐTBXH TỔ CHỨC NÀO ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH có quy định chi tiết về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong 42 lĩnh vực, không bao gồm lĩnh vực điện tử. Tuy nhiên, lĩnh vực điện tử cũng có những công việc mang tính chất độc hại, nguy hiểm nên Bộ Lao động thương binh […]

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

                    BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                         VÀ XÃ HỘI                                ____________ Số: 11/2020/TT-BLĐTBXH             […]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 09/10/2017 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 25/11/2017.  Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn […]

DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị […]

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH  được bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C, số 28/2019/GCN. Phạm vi hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm […]

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG và NGƯỜI LAO TRONG VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

I: Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Căn cứ vào Điều 16, Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại […]

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÁC CÔNG TY DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH  được bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng C, số 28/2019/GCN. Phạm vi hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhóm […]

ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG TRONG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN

Đối tượng cần tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động? Nội dung trong hoạt động huấn luyện? CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH  được bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, […]

An toàn vệ sinh viên

         An toàn vệ sinh viên là gì?          Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:         1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm […]

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }