An toàn vệ sinh viên

         An toàn vệ sinh viên là gì?

         Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:

        1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

         2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

        3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

       Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho an toàn vệ sinh viên

      An toàn vệ sinh viên thuộc đối tượng huấn luyện nhóm 6 với thời gian huấn luyện lần đầu là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3.

      Chương trình khung huấn luyện cho vệ sinh viên được quy định tại phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (gi)

Tổng s

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

II

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 

       Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi trường ETECH là một trong các đơn vị đi đầu trong lĩnh vực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Bắc Ninh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được chăm sóc và tư vấn tận tình nhất:

Hotline: 0988.411.115.                   Emailetech@moitruongetech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }