Category Archives: An toàn hóa chất

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

          Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là gì?           Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất là hoạt động mô phỏng sự cố hóa chất có thể xảy ra tại các doanh nghiệp như: Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, cháy nổ […]

Khai báo hoạt động hóa chất

       Hóa chất cần khai báo        Các loại hóa chất cần khai báo được quy định tại điều 25 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất, gồm:        1. Danh […]

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }