Tần suất quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động rất cần thiết để giám sát, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, đánh giá quá trình tác động đến môi trường của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Tần suất quan trắc môi trường?

Tần suất quan trắc môi trường được quy định tại phụ lục 10 thông tư 31/2016/TT-BTNMT về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cụ thể như sau:

TT Đối tượng Tần suất quan trắc
1 Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 01 lần/03 tháng
2 Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 01 lần/06 tháng
3 Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 01 lần/01 năm

Để quy định về tần suất quan trắc các loại môi trường cụ thể, ngày 1 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành  thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường. Thông tư đã nêu rõ tần suất quan trắc đối với các môi trường khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, độ rung: Tần suất quan trắc được quy định tại điều 6 của thông tư:

  1. Tần suất quan trắc môi trường không khí ngoài trời: Tối thiểu 06 lần/năm, 2 tháng/lần.
  2. Tần suất và thời gian quan trắc tiếng ồn: Tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng/lần;
  3. Tần suất quan trắc độ rung: Tối thiểu là 04 lần/năm, 03 tháng /lần
Tần suất quan trắc môi trường
Tần suất quan trắc môi trường

Đối với môi trường nước mặt lục địa: Điều 10 của thông tư quy định: Tần suất quan trắc tối thiểu 06 lần/năm, 02 tháng/lần.

Đối với quan trắc chất lượng nước mưa, điều 22 của thông tư quy định:

  1. Mẫu nước mưa theo trận: Các mẫu nước mưa được lấy theo mỗi trận mưa và phải xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc mỗi trận mưa.
  2. Mẫu nước mưa theo ngày: Trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo mỗi trận mưa thì lấy mẫu theo ngày (liên tục trong 24 giờ). Thời gian lấy mẫu của một ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng và mẫu phải được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc thêm các hóa chất bảo quản thích hợp).
  3. Mẫu nước mưa theo tuần: Trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo ngày thì có thể tiến hành lấy mẫu theo tuần, tức là gộp các mẫu ngày lại trong vòng 01 tuần hoặc lấy liên tục trong 01 tuần khi mà mẫu được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc sử dụng các hóa chất bảo quản phù hợp).

Đối với quan trắc môi trường đất, điều 34 của thông tư quy định:

  1. Tần suất quan trắc đối với thông số tổng N, tổng P, tổng K, cacbon hữu cơ: Tối thiểu 01 lần/3-5 năm.
  2. Tần suất quan trắc với các thông số khác: Tối thiểu 01 lần/năm, mỗi lần cách nhau ít nhất 06 tháng.

Tại sao nên chọn ETECH?

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH là một trong những đơn vị đi đầu trong các lĩnh vực như: Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, huấn luyện an toàn,…

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH được Bộ Tài nguyên Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Vimcerts 222. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất và mức giá hợp lý nhất.s

ETECH- Bảo vệ môi trường vì cuộc sống tương lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }