Khai báo hoạt động hóa chất

       Hóa chất cần khai báo

       Các loại hóa chất cần khai báo được quy định tại điều 25 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất, gồm:

       1. Danh mục hóa chất phải khai báo được ban hành tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

       2. Hóa chất phải khai báo bao gồm các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo và các hỗn hợp chứa các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này là hóa chất nguy hiểm trừ trường hợp được miễn trừ theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

      Các trường hợp được miễn trừ khai báo

Các trường hợp được miễn trừ khai báo được quy định trong điều 28 nghị định 113/2017/NĐ-CP:

Điều 28. Các trường hợp miễn trừ khai báo

  1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.
  2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.
  3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
  4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
  5. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

       Chế độ báo cáo hoạt động hóa chất

Chế độ báo cáo hoạt động hóa chất được quy định tại Khoản 1 điều 36 nghị định 113/2017/NĐ-CP, theo đó:   

       1. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân

       a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước gửi đồng thời Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất;

       b) Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

      Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất

       Mẫu báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm dành cho các tổ chức, cá nhân thực hiện theo mẫu số 5a, Phụ lục 5 thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công thương Quy định cụ thể và hước dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hước dẫn một số điều của Luật hóa chất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi trường ETECH

Hotline: 0988.411.115.                   Emailetech@moitruongetech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }