Huấn luyện an toàn nhóm 1

             Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trăc môi trường lao động, như sau:

             Điều 17: Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

              Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

            Điều 18: Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

           Điều 19: Thời gian huấn luyện

 Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

           Kết quả sau huấn luyện

Người lao động sau khi được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nhóm 1

          Chương trình khung huấn luyện

Quy định tại phụ lục IV nghị định 44/2016/NĐ-CP

STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian hun luyện (giờ)

Tổng số Trong đó
thuyết Thực hành Kimtra
I Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 8 0 0
1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 6 6    
2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
II Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động 7 7 0 0
1 Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 1 1  

2 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa. 4 4    
3 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. 1 1    
4 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 1 1    
III Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 1 1 0  
Tổng cộng 16 14  

Hãy liên hệ với ETECH để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất

Hotline: 0988 411 115                                              Mail: etech@moitruongetech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }