ĐƠN VỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI UY TÍN

Quan trắc khí thải là gì ?

Quan trắc khí thải là hoạt động kỹ thuật khá phức tạp đòi hỏi nhiều thiết bị và kiến thức, kỹ năng làm việc trực tiếp ở trình độ cao. Để quan trắc thành công, phải cộng tác chặt chẽ với nhà máy nơi tiến hành quan trắc, để nhà máy lắp đặt các cổng lấy mẫu trên ống khói đảm bảo an toàn, các điều kiện hoạt động của quy trình lấy mẫu đại diện. Ngoài ra, việc đo khí thải ống khói phải nắm rõ kiến thức về quy trình hoạt động của nhà máy và một số thông số vận hành, là điều kiện đảm bảo việc lấy mẫu mang lại số liệu đáng tin cậy và có ý nghĩa.

Tại sao cần quan trắc khí thải ?

Hiện nay, nước ta đang bước vào thời kì tiến tới công nghiệp hóa kéo theo số lượng các khu công nghiệp ngày càng tăng. Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 11 năm 2016, cả nước có 324 khu công nghiệp (KCN) và 16 khu kinh tế (KKT), việc phát triển các KCN cũng làm phát sinh các vấn đề về xã hội và môi trường, đặc biệt việc phát thải khí đã và đang tạo sức ép cho môi trường.

Vậy quan trắc khí thải để:

  • Cung cấp các thông tin về diễn biến, hiện trạng, chất lượng môi trường.
  • Đánh giá hiệu quả xử lý khí thải của hệ thống xử lý tại cơ sở sản xuất.
  • Dự báo khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí của cơ sở, đưa ra biện pháp giảm thiểu, khắc phục nếu có sự cố xảy ra,…

Các văn bản luật quy định về quan trắc khí thải

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

+ Khoản 1, điều 102, mục 5, chương IX luật bảo vệ môi trường 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

+ Điều 64: Về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí: Nguồn phát thải khí phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí thải.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí công nghiệp lưu lượng lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục

       – Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường ngày 01 tháng 09 năm 2017.

– Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Công nghiệp

Các đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tần suất tối thiểu như sau: Cơ sở có quy mô tương đương đối với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thực hiện quan trắc 01 lần/ 03 tháng; cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thực hiện quan trắc 01 lần/ 06 tháng; cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thực hiện quan trắc 01 lần/01 năm.

Tiêu chuẩn kỹ thuật ống khói đơn giản

Hoạt động quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải ống khói đã và đang được thực hiện bởi các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Qua thực tế hoạt động thời gian qua, các đơn vị thực hiện công tác giám sát, quan trắc môi trường khí thải vẫn còn rất lúng túng, khó khăn trong việc tiến hành lấy mẫu khí thải ống khói.

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực quan trắc. Với giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Quan trắc môi trường VIMCERTS 222, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }