Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 2300785200 ngày 26 tháng 08 năm 2013 với lĩnh vực hoạt động chính:

  1. Tư vấn môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập giấy phép môi trường; lập báo cáo vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường; quan trắc môi
    trường (Vimcerts 222); lập biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; kiểm kê khí thải nhà kính; kiểm toán năng lượng; lập biện pháp ứng phó sự cố môi trường…
  2. Đào tạo an toàn – sức khỏe: huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; đào tạo an toàn hóa chất; đào tạo an toàn điện; đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; lập hồ sơ vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; đánh giá rủi ro…
  3. Thiết kế, thi công lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường: Nước thải; khí thải;…
  4. Cải tạo, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: Kho rác thải, nước thải xi mạ; nước thải mực in; nước thải sinh hoạt; khí thải ngành sơn; khí thải ngành xi mạ; khí thải đúc ép nhựa; khí thải hàn thiếc; khí thải CNC;…

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở: Số 172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: 02223.858.256/ 0988.411.115
Email: cskh@moitruongetech.vn – Website: https://www.moitruongetech.vn
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.