Category Archives: Đánh giá tác động môi trường

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 1. […]

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 1.Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi […]

Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Trách nhiệm của chủ dự án […]

Đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường? Trách nhiệm thực hiện tham vấn và nội dung tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?

  ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường? Trách nhiệm thực hiện tham vấn và nội dung tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?“ . Đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường? Theo Khoản […]

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Thực hiện đánh giá tác động môi trường như thế nào? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Thực hiện đánh giá tác động môi trường như thế nào? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động […]

Thẩm quyền quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Thẩm quyền quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo  Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức […]

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }