Category Archives: Đăng ký môi trường

Khi nào cần đăng ký lại đăng ký môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Khi nào cần đăng ký lại đăng ký môi trường?“ . Theo Khoản 5 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, […]

Nội dung đăng ký môi trường? Thời điểm đăng ký môi trường? Thẩm quyền đăng ký môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Nội dung đăng ký môi trường? Thời điểm đăng ký môi trường? Thẩm quyền đăng ký môi trường?“ . Nội dung đăng ký môi trường? Theo Khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Nội dung đăng ký môi trường bao […]

Đăng ký môi trường? Đối tượng phải đăng ký môi trường? Đối tượng được miễn đăng ký môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Đăng ký môi trường? Đối tượng phải đăng ký môi trường? Đối tượng được miễn đăng ký môi trường?“ . Đăng ký môi trường? Theo Khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: Đăng ký môi trường là việc chủ dự […]

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }