Category Archives: Tư vấn môi trường

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 1. […]

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 1.Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi […]

Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Trách nhiệm của chủ dự án […]

Đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường? Trách nhiệm thực hiện tham vấn và nội dung tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?

  ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường? Trách nhiệm thực hiện tham vấn và nội dung tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?“ . Đối tượng tham vấn trong đánh giá tác động môi trường? Theo Khoản […]

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Thực hiện đánh giá tác động môi trường như thế nào? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Thực hiện đánh giá tác động môi trường như thế nào? Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động […]

Thẩm quyền quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Thẩm quyền quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường?“ . Theo  Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức […]

Khi nào cần đăng ký lại đăng ký môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Khi nào cần đăng ký lại đăng ký môi trường?“ . Theo Khoản 5 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, […]

Nội dung đăng ký môi trường? Thời điểm đăng ký môi trường? Thẩm quyền đăng ký môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Nội dung đăng ký môi trường? Thời điểm đăng ký môi trường? Thẩm quyền đăng ký môi trường?“ . Nội dung đăng ký môi trường? Theo Khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Nội dung đăng ký môi trường bao […]

Đăng ký môi trường? Đối tượng phải đăng ký môi trường? Đối tượng được miễn đăng ký môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Đăng ký môi trường? Đối tượng phải đăng ký môi trường? Đối tượng được miễn đăng ký môi trường?“ . Đăng ký môi trường? Theo Khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: Đăng ký môi trường là việc chủ dự […]

Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có quyền và nghĩa vụ gì?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có quyền và nghĩa vụ gì?“ . Theo Khoản 1 Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi […]

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }