Category Archives: Giấy phép môi trường

Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có quyền và nghĩa vụ gì?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường có quyền và nghĩa vụ gì?“ . Theo Khoản 1 Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi […]

Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 1 Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: Chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm nộp phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. […]

Trường hợp bị tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Trường hợp bị tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 4 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường khi: Chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện […]

Thời hạn cấp giấy phép môi trường bao lâu?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Thời hạn cấp giấy phép môi trường bao lâu?“ . Theo Khoản 4 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy […]

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm: – Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi […]

Thời điểm cấp giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Thời điểm cấp giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về Thời điểm cấp giấy phép môi trường như sau: – Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác […]

Căn cứ cấp giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Căn cứ cấp giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về Căn cứ cấp giấy phép môi trường bao gồm: a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản […]

Khi nào cần cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Khi nào cần cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường được cấp đổi như sau: Giấy phép môi trường được cấp […]

Nội dung cấp giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Nội dung cấp giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung cấpgiấy phép môi trườnggồm a) Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các […]

Nội dung giấy phép môi trường và thời hạn của giấy phép môi trường?

ETECH xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về câu hỏi: “Nội dung giấy phép môi trường và thời hạn của giấy phép môi trường?“ . Theo Khoản 1 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung cấp giấy phép môi trường như sau: “Nội dung giấy phép môi trường gồm […]

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }